Opgestelde Privacy Verklaring voor de AVG | mei 2018
Voedingspraktijk Marieke Kok is verantwoordelijk voor het verwerken van de benodigde persoonsgegevens zoals hieronder opgeschreven.

Marieke Kok voert een eenpersoonsbedrijf op het gebied van voedingsadvies. Er is geen aparte functionaris gegevensbescherming. Marieke draagt er zelf zorg voor dat er uiterst zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens wordt omgegaan.

Verwerking persoonsgegevens
Marieke Kok verlangt de verstrekte persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

Gewone Persoonsgegevens

 • Gegevens cliënt:
  Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, Leeftijd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Van de volwassenen die aangemeld zijn voor voedingsadvies en/of begeleiding worden gegevens verwerkt die verstrekt zijn aangaande de hulpvraag.
 • Overige persoonsgegevens die u actief deelt voor het ontvangen van een persoonlijk voedingsadvies zoals bijvoorbeeld door het invullen van een inschrijfformulier, voedingsdagboek, in (mail-)correspondentie of telefonisch/ in een persoonlijk consult.
 • Verder worden er aantekeningen van de consulten verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt:

 • Het beoordelen of Marieke Kok op uw hulpvraag kan ingaan.
 • Voor het goed uitvoeren van haar werk als Natuurvoedingskundige en Orthomoleculair therapeut
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig  voor het uitwerken van het voedingsadvies
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals BTW- en belastingaangifte.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Marieke Kok bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor de opgegeven gegevens. Dit wordt gedaan zodat cliënten nog een beroep kunnen doen op vervolgacties. Wanneer cliënten dit verzoeken, worden de gegevens verwijderd. Bovenstaande met in acht neming van juridisch geldende wetten en bepalingen die betrekking hebben op het voeren van een voedingsadviespraktijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marieke Kok verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor

 • de uitvoering van het advies/de behandeling en dan alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
 • of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Marieke Kok gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Marieke Kok een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij beschikt,  naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voedingspraktijkmariekekok.nl